Mr.Chương

thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview
thiết kế thi công nội thất căn hộ orchard parkview

ORCHARD PARK VIEW

Design : Zebra Design

Client : Mr.Chương

Area : 90m2

Interiol Styles : Modern Style

Location : No.132, Hong Ha Street, Ward 9, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City

Share: