KATINAT SAIGON KAFE

Katinat Pham Van Hai

Design : Zebra Design

Client : Katinat SaiGon Kafe

Area : 198m2

Interior Styles : Retrospective (Retro)

Location : Pham Van Hai , Tân Bình District, Ho Chi Minh City

Share: