Mr Tuấn Newton Quận Phú Nhuận

Investor: Mr. Tuấn
Address: Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận Dist, HCMC